geavanceerd zoeken
Your search results

Vermogensbelasting in Andalusië afgeschaft

Posted by Ken Klaver on september 23, 2022
0

De vermogensbelasting in Andalusië is afgeschaft. Een nieuwe stap om het zakendoen in de regio te vergemakkelijken.

In dit artikel:

Wat is vermogensbelasting in Spanje?


Zoals de naam al aangeeft, is vermogensbelasting een directe belasting die aan vermogende particulieren wordt opgelegd om de vermogensongelijkheid te verminderen.

Het idee is dat hoe waardevoller uw vermogen is, hoe hoger de belasting die u moet betalen. De vermogensbelasting in Spanje varieert van 0,2% tot 2,5%.

Deze belasting staat los van de inkomsten- en vermogenswinstbelasting in Spanje.

Vermogensbelasting wordt op jaarbasis betaald. U kunt vermogensbelasting betalen als uw totale vermogen meer dan € 1.000.000 waard is. De belasting is verschuldigd over wereldwijde activa voor Spaanse ingezetenen. Voor niet-ingezetenen is de belasting alleen verschuldigd over Spaans vermogen.

Met een zorgvuldige planning is het mogelijk om de vermogensbelasting te verminderen of zelfs helemaal af te schaffen.

Vermogensbelasting tarieven en toeslagen in Spanje

Een persoonlijke belastingvrije som van 700.000 euro is beschikbaar voor zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

Inwoners van Spanje komen in aanmerking voor een extra aftrek van maximaal € 300.000 voor de waarde van hun hoofdverblijfplaats. Echtparen die samenwonen en huizen bezitten, kunnen een belastingvrije vrijstelling van 2 miljoen euro genieten.

De vermogensbelastingtarieven en -vrijstellingen verschillen per autonome regio.

Lees ook:

De belangrijkste activa die onder de Spaanse vermogensbelasting vallen

Er is een reeks van gespecificeerde opnemingen in de Spaanse vermogensbelasting. Hoewel er enkele zaken kunnen zijn die speciale verduidelijking vereisen. Dit zijn de essentiële zaken die onder de Spaanse vermogensbelasting vallen:

  • Onroerend goed
  • Kunstwerken en antiquiteiten
  • Voertuigen, boten, vliegtuigen, enz.
  • Verzekeringen, deposito’s en tijdelijke inkomsten
  • Luxe artikelen – bijv. dure juwelen, dure jassen, raceauto’s

Uitsluitingen en grenzen van de vermogensbelasting

Vermogensbelasting is vrijgesteld voor:

  • Inhoud van de woning (anders dan zaken als kunst en voertuigen)
  • Pensioenaanspraken (anders dan afgekochte lijfrentes)
  • Aandelen in familiebedrijven en andere commerciële activa (onder voorwaarden).
  • Antiek en kunstwerken, maar er moeten strikte richtlijnen worden gevolgd.
  • Er is een regel die stelt dat het totale vermogen en de inkomstenbelasting van een ingezetene niet meer dan 60% van de belastbare basis mag bedragen.

Er zijn bepaalde fiscaal efficiënte investeringen die helpen om de inkomsten- en vermogensbelasting verplichtingen te verminderen.

Vermogensbelasting Andalusië afgeschaft

andalucie

De Andalusische regiopresident Juanma Moreno heeft maandag aangekondigd dat vermogende inwoners en niet-ingezetenen (tweede huisbezitters in de regio) niet langer el impuesto de patrimonio, zoals vermogensbelasting in het Spaans heet, hoeven te betalen.

Vanaf woensdag 21 september 2022 zullen Spaanse onderdanen en buitenlanders die in de Zuid-Spaanse regio wonen of er een tweede huis hebben, en wiens wereldwijde vermogen meer dan 700.000 euro bedraagt, een belastingaftrek van 100 procent krijgen op die vermogensbelasting. Met andere woorden, zij hoeven over hun vermogen geen belasting te betalen, zoals in bijna alle Spaanse regio’s het geval is.

De regionale regeringen van de 17 autonome gemeenschappen van het land hebben de vrijheid om naar eigen inzicht belastingaftrek (bonificaciones) en vermogensvrijstellingen in te voeren. Maar tot nu toe was Madrid de enige regio waar de vermogensbelasting niet bestond.

Volgens Moreno was de vermogensbelasting in Andalusië “een belemmering voor investeringen” en hij benadrukte dat de afschaffing ervan geen grote gevolgen zal hebben voor de belastinginning in de regio, aangezien de belasting slechts 0,6 procent van de jaarlijkse belastinginkomsten van Andalusië (95 miljoen euro) vertegenwoordigt.

Hij voerde daarentegen aan dat het ongeveer 7.000 nieuwe belastingbetalers met een hoog inkomen naar Andalusië zou lokken.

“Het doel hiervan is dat bepaalde veelverdieners in Andalusië gaan wonen en zo hun belastingen in de regio betalen, en dat Andalusië samen met Madrid de regio met de minste belastingen wordt”, zei de rechtse leider tegen journalisten.

Ongeveer 20.000 mensen in Andalusië betaalden in 2021 vermogensbelasting.

Tot nu toe hoefden belastingbetalers in Andalusië met hun hoofdverblijfplaats in de regio deze niet als vermogen op te nemen in de berekening van de vermogensbelasting van 700.000 euro als het onroerend goed minder dan 300.000 euro waard was.

Als hun wereldwijde vermogen toch meer dan 700 000 euro bedroeg, moesten zij tussen 0,2 en 2,5 procent betalen over elk bedrag boven de bovengenoemde drempel. Als het wereldwijde vermogen van een persoon bijvoorbeeld oploopt tot 750.000 euro, zou hij 0,2 procent belasting betalen over 50.000 euro.

Financiële checklist: Nieuwbouw kopen in Spanje

Spanje heeft heel wat voordelen, maar er komt meer bij kijken dan je zou denken. Vaak krijgen we de vraag van onze klanten welke de fiscale aspecten zijn, die gepaard gaan met een aankoop in het Zuiden, als Belg of Nederlander. Om al deze vragen op een gestructureerde manier te beantwoorden, hebben wij een financiële checklist. Download deze hier:


Leave a Reply

Compare Listings