geavanceerd zoeken
Uw zoekresultaten

Het belang van betere regelgeving in de Spaanse vastgoedmarkt

Bij Investinspain.be zijn we gepassioneerd over regelgeving in de Spaanse vastgoedmarkt. In dit artikel duiken we 30 jaar terug in de tijd om de Oprichting van het BIV onder de loep te nemen. Kortom, een terugblik op de geschiedenis. Bovendien leggen we uit waarom het BIV ook voordelig is voor mensen die Spaans vastgoed willen kopen bij een BIV-gecertificeerde makelaar.

Wat is BIV (het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars)

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) beschermt kopers, omdat het ervoor zorgt dat de agent een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft, voortdurend wordt getraind en zich moet houden aan hun ethische code. De regelgeving in de Spaanse vastgoedmarkt is milder, hier is een gelijkaardig keurmerk niet verplicht.

Dertig Jaar Regelgeving: De Professionalisering van de Vastgoedsector in België

De Oprichting van het BIV: Een Terugblik op de Geschiedenis

Op 6 september 1993 vond een belangrijke gebeurtenis plaats die de vastgoedsector in België voorgoed zou veranderen. Het koninklijk besluit dat de beroepstitel van vastgoedmakelaar en de uitoefening van het beroep beschermde, werd precies 30 jaar geleden aangenomen. In dat besluit werden tevens de fundamenten gelegd voor de oprichting van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

De Behoefte aan Regulering (in tegenstelling tot regelgeving Spaanse vastgoedmarkt)

Vóór 1954 was er geen gereguleerde vastgoedorganisatie in België, wat betekende dat iedereen zichzelf vastgoedmakelaar kon noemen (de regelgeving in de Spaanse vastgoedmarkt is nog steeds zo). Dit gebrek aan bescherming leidde tot dubieuze praktijken die zowel de consument als het imago van het beroep schaadden. In 1991 dienden twee federaties, CIB* en UIB**, een verzoekschrift in voor regulering op basis van de kaderwet van 1976, die dienstverlenende intellectuele beroepen toestond om zich als Beroepsinstituut te organiseren. Deze inspanningen leidden uiteindelijk tot de oprichting van het BIV. Iets dat bij de regelgeving in de Spaanse vastgoedmarkt niet bestaat.

*Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen

**Unie der Immobiliënberoepen van België

De Instelling van het BIV

Naar aanleiding van het KB van 6 september 1993 werden de vastgoedmakelaars verplicht om zich in te schrijven bij de gemeente en verschillende bewijzen van ervaring aan te leveren. Op basis van deze inschrijvingslijsten konden de betrokkenen worden geïnformeerd over hun inschrijving bij het BIV en hun stemrecht bij de eerste BIV-verkiezingen in 1994. De officiële oprichting van het BIV vond plaats op 1 maart 1995.

Evolutie van het Ledenaantal

Na de inschrijving bij de gemeenten telde het BIV aanvankelijk 12.411 leden eind 1995. In de loop der jaren is dit aantal echter afgenomen, doordat sommige leden hun activiteiten stopzetten of overleden zijn. Op 31 december 2022 waren slechts 12% van alle leden nog ingeschreven op basis van de gemeentelijke lijsten.

De Vastgoedmakelaarswet: Een Nieuwe Mijlpaal in Professionalisering

Ondanks de bescherming van de beroepstitel in het KB van 6 september 1993, was er geen specifieke wet voor vastgoedmakelaars. Pas op 11 februari 2013 werd de Vastgoedmakelaarswet aangenomen, die zorgde voor verdere professionalisering van het beroep. Deze wet introduceerde ook twee deelkolommen, namelijk die van bemiddelaar en syndicus.

In 2018 trad de hervormde Vastgoedmakelaarswet in werking, die meer transparantie bood aan consumenten. Zo werden definitieve tuchtbeslissingen automatisch meegedeeld aan de klager, en klagers konden sindsdien een seponering laten herzien door een rechtskundig-assessor-generaal. Het BIV kreeg ook de bevoegdheid om via een spoedprocedure aan de rechter te vragen om bewarende maatregelen te nemen bij zware overtredingen, om verdere slachtoffers te voorkomen.

Plichtenleer: Vanaf de Grond Opgebouwd

Bij de oprichting van het BIV moest alles vanaf de basis worden opgebouwd. Er was geen plichtenleer, geen verplichte vorming, en geen praktische bekwaamheidstest. Vanaf een blanco blad werden verschillende werkgroepen gevormd, waaronder deontologie, vorming, tarifering, documentatie-informatica, en imago van het beroep. Tot op heden zijn er nog steeds actieve werkgroepen bij het BIV. Dit is wederom niet zo bij de regelgeving van de Spaanse vastgoedmarkt.

Regelgeving Spaanse vastgoedmarkt

Veel professionals in de vastgoedsector in Zuid-Spanje zijn bezorgd dat de overgrote meerderheid van de makelaars aan de aan de Costa del Sol geen lid zijn van een beroepsvereniging of niet aangesloten zijn bij het Officiële College van Vastgoedmakelaars. In Spanje kan namelijk iedereen vastgoedmakelaar worden omdat de regelgeving in de Spaanse vastgoedmarkt niet streng is. Hierdoor wordt het voor kopers van vastgoed juist nog belangrijker om een betrouwbare makelaar te kunnen herkennen. Dankzij het BIV-keurmerk is het in België makkelijk om deze betrouwbare makelaars te onderscheiden van de rest.

Conclusie België en regelgeving Spaanse vastgoedmarkt

De afgelopen dertig jaar hebben geleid tot een ongekende golf van professionalisering in de Belgische vastgoedsector. Van de oprichting van het BIV tot de invoering van de Vastgoedmakelaarswet en de ontwikkeling van een plichtenleer, heeft België grote stappen gezet om de vastgoedmakelaardij te reguleren en te verbeteren. Deze reguleringsmaatregelen hebben bijgedragen aan een positieve impact op het imago van het beroep en de bescherming van consumentenrechten. Ook voor kopers die op zoek zijn naar vastgoed in Spanje is het BIV een meerwaarde. De regelgeving in de Spaanse vastgoedmarkt maakt het onbetrouwbare makelaars namelijk gemakkelijk.

Meer interessante artikelen van onze vastgoedblog:

Gunther Sofie Investinspain 1: Regelgeving Spaanse vastgoedmarkt
Gunther & Sofie, oprichters InvestinSpain.be

Gunther de Vleeschouwer, mede-oprichter van Investinspain.be, legt uit: “Niet alle makelaars zijn geregistreerd, omdat het niet wettelijk verplicht is, maar we zouden ten zeerste kopers aanraden om voorzichtig te zijn en ervoor te zorgen dat ze worden vertegenwoordigd door een gelicentieerde agent.”

Laat een antwoord achter

Vergelijk aanbiedingen