Advanced Search
Your search results

Co to jest Euribor? Jak wpływa to na nieruchomości na Costa del Sol? A co z €STR?

Posted by Ken Klaver on 30 stycznia, 2024
0
Home » Co to jest Euribor? Jak wpływa to na nieruchomości na Costa del Sol? A co z €STR?

Szacowany czas czytania: 5 minut

Spis treści

Witamy na blogu informacyjnym poświęconym stopie Euribor i jej wpływowi na rynek nieruchomości na pięknym wybrzeżu Costa del Sol. W tym artykule zagłębiamy się w to, czym dokładnie jest Euribor i jaką rolę odgrywa w sektorze nieruchomości na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii.

Euribor dla nieruchomości

Stawki Euribor są ustalane na podstawie ankiety przesłanej do 18 banków

Co to jest Euribor?

Euribor, czyli Euro Interbank Offered Rate, to dzienna stała stopa procentowa, po której europejskie banki udzielają sobie nawzajem pożyczek. Stopa ta jest ustalana na podstawie średnich stóp procentowych, które banki w strefie euro są skłonne zapłacić za pożyczki krótkoterminowe (do jednego roku). Służy jako ważny punkt odniesienia dla wielu produktów finansowych i wpływa na kilka sektorów, w tym na rynki nieruchomości. Stawki są ustalane codziennie dla 7 okresów kredytowania: 1 tydzień oraz 1, 2, 3, 6, 9 i 12 miesięcy.

Jak obliczana jest stopa Euribor?

Stawki Euribor są ustalane na podstawie ankiet. Ankieta ta została przedstawiona panelowi 18 banków (w tym ING (NL) i Belfius (Belgia) o najwyższych obrotach handlowych w Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU). Średnia stopa procentowa jest następnie obliczana poprzez wyeliminowanie 15% najwyższych i najniższych wartości odstających w metodzie actual/360 (dzielenie rocznej stopy procentowej przez 360 dni zamiast 365).

Historia Euribor

Zanim zagłębimy się w wpływ na rynek nieruchomości, warto pokrótce przyjrzeć się historii stopy Euribor. Został on po raz pierwszy wprowadzony w 1999 r. jako alternatywa dla krajowych referencyjnych stóp procentowych w strefie euro (jednak pierwsze stawki Euribor pojawiły się 30 grudnia 1998 r., tuż przed wprowadzeniem euro).

Wyjaśnienie stawek Euribor

Jak wspomniano wcześniej, istnieją różne stawki Euribor, od jednego tygodnia do jednego roku. Zrozumienie sposobu działania tych taryf jest niezbędne, aby docenić ich szerszy wpływ na gospodarkę. Im wyższa lub niższa stopa procentowa, tym bardziej wpływa ona na koszt pożyczek i ogólną sytuację finansową.

Euribor i rynki finansowe

Euribor ma bezpośredni wpływ na rynki finansowe, w tym rynek akcji i obligacji. Inwestorzy bacznie obserwują ewolucję stopy Euribor, ponieważ może ona sygnalizować zmiany nastrojów rynkowych. Ma to również wpływ na inne inwestycje.

Wpływ na rynek nieruchomości na Costa del Sol

Teraz, gdy mamy już podstawowe zrozumienie tego, co oznacza Euribor, nadszedł czas, aby przyjrzeć się jego konkretnemu wpływowi na rynek nieruchomości na Costa del Sol. Stopa procentowa bezpośrednio wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych, a tym samym na dostępność kredytów dla potencjalnych nabywców domów.

Rola stopy Euribor w oprocentowaniu kredytów hipotecznych

Banki często opierają oprocentowanie kredytów hipotecznych na stawce Euribor. Gdy wzrośnie, oprocentowanie kredytów hipotecznych prawdopodobnie również wzrośnie, zwiększając koszt pożyczki. Może to mieć ograniczający wpływ na rynek nieruchomości, ponieważ wielu potencjalnym nabywcom trudniej będzie zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Wpływ na ceny nieruchomości

Zmiany stopy Euribor mogą również pośrednio wpływać na ceny nieruchomości na Costa del Sol. Wyższe stopy procentowe mogą prowadzić do spadku popytu na nieruchomości, co ostatecznie może obniżyć ich ceny. Z drugiej strony, spadająca stopa Euribor może pobudzić rynek nieruchomości, zwiększając atrakcyjność pożyczek. Ponieważ nieruchomości na Costa del Sol pozostają bardziej produktem luksusowym, wpływ Euribor jest mniej wyraźny niż na innych rynkach nieruchomości.

Koniec Euribor

Chociaż nadal często określa się ją jako Euribor, na początku 2020 r. dokonano zmiany na ESTER (lub €STR/ESTR), co oznacza Euro Short Term Rate. Rodzaj alternatywy obliczonej przez Europejski Bank Centralny. Zmiana ta nastąpiła z powodu zmniejszonej aktywności w zakresie pożyczek międzybankowych oraz dlatego, że niektóre banki (nielegalnie) zmówiły się między sobą przy ustalaniu stawek Euribor w 2012 roku.

Wnioski

W tym artykule przeanalizowaliśmy Euribor, od jego początków i różnych stawek, po jego wpływ na rynek nieruchomości Costa del Sol i jego ostateczne przejście na €STR. Oczywiste jest, że Euribor odegrał kluczową rolę w kształtowaniu decyzji finansowych i wpływaniu na sektory gospodarki, w tym na dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości w tym pięknym regionie.

Compare Listings