geavanceerd zoeken
Uw zoekresultaten

Huisdieren in woongemeenschappen Spanje

Home » Huisdieren in woongemeenschappen Spanje

Geschatte leestijd: 5 minuten

Tal van mensen hebben huisdieren en vele onder hen wensen deze dan ook mee te nemen naar hun tweede verblijf, maar mag dit in woongemeenschappen in Spanje en welke regels zijn er? In deze blog, geïnspireerd door de info van vastgoedplatform Idealista, bespreken we alles waar je rekening mee moet voor huisdieren in woongemeenschappen in Spanje.

Huisdieren in woongemeenschappen Spanje

Wetten over Huisdieren in woongemeenschappen in Spanje

De horizontale eigendomswet (Ley de Propiedad Horizontal)

De horizontale eigendomswet of ‘ley de propiedad Horizontal’ is de wetgeving die de relaties, rechten en verplichtingen regelt van de eigenaren van eigendommen die tot dezelfde gemeenschap of hetzelfde gebouw behoren.

Over het algemeen richt deze wet zich op het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en het respecteren van (de rechten van) andere buren: het stellen van grenzen is alleen mogelijk wanneer een bepaalde activiteit een beperking inhoudt van de rechten van anderen, en dit geldt ook voor huisdieren. Artikel 7.2 LPH vermeldt dat “de eigenaar en bewoner van het appartement of in de rest van het pand geen activiteiten mogen verrichten die bij de statuten verboden zijn, die schadelijk zijn voor het pand of in strijd zijn met de algemene voorwaarden. bepalingen over activiteiten. Vervelend, ongezond, schadelijk, gevaarlijk of illegaal”. Dit artikel dient om de grenzen te definiëren die vallen onder de regelgeving inzake horizontale eigendommen: we kunnen zeggen dat de Horizontale Eigendomswet geen specifieke grens stelt in directe relatie tot het bezit van huisdieren, hoewel het wel toestaat dat bepaalde aspecten worden beperkt wanneer de rechten van eigendom speelt een rol bij anderen, vooral in het kader van de gemeenschappelijke ruimten, maar ook wanneer er in de woning zelf lawaai of verstoring optreedt die gevolgen heeft voor anderen.

Kortom mag je huisdieren niet voor hinder zorgen voor medebewoners van de woongemeenschap. Voornamelijk niet in de gemeenschappelijke delen.

De dierenwelzijnswet (Ley de Bienestar Animal)

De Dierenwelzijnswet is ook een referentienorm geworden met betrekking tot huisdieren, die van invloed is op bepaalde aspecten die verband houden met het leven met dieren in huizen. Dit zijn enkele van de beperkingen die door de Dierenwelzijnswet zijn vastgesteld met betrekking tot de aanwezigheid van huisdieren in huizen en buurtgemeenschappen:

Het is uitdrukkelijk verboden een huisdier langer dan drie aaneengesloten dagen zonder toezicht achter te laten; Voor honden mag deze periode niet langer duren dan 24 aaneengesloten uren. Tenzij uitdrukkelijk verboden of hinderlijk, is het mogelijk om de hond of kat op het terras, dak of patio te houden, maar niet permanent. Sterker nog, het is uitdrukkelijk verboden om “honden en katten gewoonlijk te houden op terrassen, balkons, dakterrassen, opslagruimten, kelders, patio’s en dergelijke of in voertuigen.” De regel herhaalt dat eigenaren van dieren overmatig lawaai van hun huisdieren moeten vermijden dat andere bewoners kan storen.

Eigenaars worden ook aangespoord om “de noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het bezit van hun huisdieren ongemak, gevaar, bedreigingen of schade aan mensen, andere dieren of dingen veroorzaakt.” Het is verplicht te voorkomen dat dieren hun uitwerpselen en urine deponeren op plaatsen waar andere mensen doorgaans langskomen, zoals gevels, deuren of ingangen van inrichtingen, waarbij in alle gevallen moet worden overgegaan tot het verwijderen of reinigen van deze met biologisch afbreekbare producten. Dit geldt logischerwijs ook voor de gemeenschappelijke ruimtes van gemeenschappen van eigenaren.

Kunnen honden verboden worden in een woongemeenschap?

De gemeenschap van buren kan je niet verbieden een hond of ander huisdier in je privéwoning te hebben, maar zij kunnen wel het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes beperken. Wat deze beperkingen juist inhouden, hangt van gemeenschap tot gemeenschap af. Als je huisdier schade of problemen veroorzaakt, bestaat er uiteraard altijd de mogelijkheid dat een buurman of de gemeenschap zelf je voor de rechter klaagt en schadevergoeding of herstel van de schade eist, evenals het stopzetten van de overlast.

De meest voorkomende beperkingen voor huisdieren in woongemeenschappen

De meest voorkomende beperkingen die de eigenarenvergaderingen gewoonlijk goedkeuren zijn:

Het gebruik van de lift, de toegang tot ruimtes zoals de tuin en het zwembad of het verbod om huisdieren mee te nemen zonder leiband of zonder muilkorf. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor eventuele schade die uw huisdieren in de gemeenschappelijke ruimtes aanrichten en bent u verantwoordelijk voor het opruimen van eventueel vuil dat uw dieren hierin kunnen veroorzaken.

Hoeveel huisdieren in woongemeenschappen mag ik hebben?

Tenzij de regionale of lokale regelgeving anders bepaalt, is er geen specifieke limiet met betrekking tot het aantal dieren dat je in huis mag hebben binnen het kader van een horizontaal eigendomsregime. Enkel bij overlast voor de overige omwonenden kunnen maatregelen genomen worden. Bovendien moeten de dieren zelf in aanvaardbare gezondheidsomstandigheden leven, in overeenstemming met de Dierenwelzijnswet.

Conclusie

Huisdieren mogen niet worden verboden in woongemeenschappen, wel kunnen er beperkingen en regels worden opgelegd voor de gemeenschappelijke delen en mogen medebewoners en derden geen overlast ondervinden van je huisdier (geluidsoverlast, geurhinder, schade, …). Kortom zit je met een verantwoordelijke en respectvolle aanpak als baasje goed in elke community!

Bron: Idealista

Laat een antwoord achter

Vergelijk aanbiedingen