geavanceerd zoeken

€ 0 naar € 9.000.000

We hebben gevonden 0 resultaten. Bekijk resultaten
geavanceerd zoeken

€ 0 naar € 9.000.000

we hebben gevonden 0 uitslagen
Uw zoekresultaten

Uw vakantiewoning betalen met lening of een belegging?

Wie droomt er niet van om in een eigen buitenverblijf te genieten van de Spaanse zon? Steeds meer mensen spreken hun beleggingsportefeuille aan om die droom te financieren. Maar is deze vorm van investeren weggelegd voor u, of zou een klassieke lening toch voordeliger zijn? Wij zetten het voor u even op een rij.

lening tweede verblijf

Alternatief voor klassieke lening

Voor de financiering van een tweede verblijf zijn er verschillende opties. Het afsluiten van een klassieke hypothecaire lening is de meeste voor de hand liggende mogelijkheid. Toch zijn daar nadelen aan verbonden. Zo is de kans reëel dat u voor de afbetaling van de lening spaarcenten zal moeten aanspreken of zelfs een deel van uw beleggingen zal moeten verzilveren. Zeker dat laatste kan nadelig zijn.

Spaarcenten brengen niets op, maar de opbrengst van een beleggingsportefeuille ligt potentieel wel veel hoger. Zo is bij banken het idee ontstaan om leningen te koppelen aan de opbrengst van een effectenportefeuille. Veelal wordt dat de ‘investment loan’, het Lombardkrediet of de alternatieve lening genoemd. Bij deze leningsformule worden uw beleggingen gebruikt als onderpand voor de lening. De bank analyseert de effectenrekening en kleeft er vervolgens een waarde op. Die is onder meer afhankelijk van het risiconiveau van de volledige portefeuille, de looptijd van de onderliggende beleggingen en van de kwaliteit. De waarde van de volledige portefeuille is bepalend voor het maximumbedrag dat u kan lenen.

Voordelen

Een investment loan biedt enkele voordelen. Doordat u een beleggingsportefeuille als onderpand geeft, hoeft u die niet te verkopen. Het is misschien zelfs mogelijk om de lening af te betalen met de opbrengst van de beleggingen, als die goed presteren natuurlijk. Tegelijkertijd zijn er aan een investment loan ook minder kosten verbonden dan bij een gewone hypothecaire lening. Immers: er zijn geen notariskosten omdat er ook geen notariële akte nodig is voor de lening. Ook de terugbetalingsvoorwaarden zijn meestal soepeler. Zo is er meestal ook de keuze om te kiezen voor een bulletformule: de intresten betaalt u dan maandelijks, maar het kapitaal moet u pas helemaal op het einde terugbetalen.

TIP: Wacht niet te lang met de aankoop van een huis

Nadelen

Zijn er dan geen nadelen aan deze kredietformule? Zeer zeker. Om te beginnen is het onderpand afhankelijk van de evolutie van de beurs. Als de waarde van de beleggingen fors daalt – bijvoorbeeld omdat de beurzen crashen – dan kan de bank vragen om het onderpand aan te zuiveren en geld bij te storten of kan het kredietbedrag worden verlaagd.

Een bijkomend risico is er voor wie kiest voor de bulletformule. Het is dan wel aantrekkelijk om de terugbetaling van het kapitaal uit te stellen tot de eindvervaldag, maar dat betekent wel dat het hele kapitaal in één keer terugbetaald moet worden. Als dat er op dat moment niet is door een financiële tegenvaller, dan kan de lening niet worden terugbetaald en kan de bank beslag leggen op het onderpand.

TIP: Verlies de risico’s van een bulletkrediet niet uit het oog

 

Niet voor iedereen

Een investment loan is niet voor iedereen weggelegd. Daarvoor moet u al over een aanzienlijke beleggingsportefeuille beschikken. Met een paar duizend euro aan aandelen of obligaties komt u er niet. Om maar een idee te geven: bij Deutsche Bank moeten klanten daarvoor al een beleggingsportefeuille hebben van minstens 100.000 euro.

Wenst u meer informatie? Surf dan naar Bankshopper.be.

vakantiewoning beleggingsportefeuille Costa del Sol

Voordelen van een klassieke lening

Blijkt het niet mogelijk om uw tweede verblijf te betalen door middel van een belegging, kan een klassieke lening ook voordelen bieden. Zo kan u met een lening voor een tweede verblijf in het buitenland vermogensbelasting vermijden en uw successieplanning optimaliseren. En uiteraard is er ook het fiscale voordeel, legt Wim Vermeulen (Advocaat bij Cazimir) uit in een artikel in De Tijd.

1. Vermogensbelasting

 

In België bestaat geen vermogensbelasting, maar tal van andere landen kennen die wel. Heel algemeen gesteld bedraagt die vermogensbelasting ongeveer 1 procent van de waarde van het vastgoed. Een openstaande lening mag van de waarde van het vastgoed worden afgetrokken, waardoor u met een lening de vermogensbelasting uitspaart. Daartegenover staat de intrestlast. De winst zit in het feit dat de beleggingsportefeuille niet aangesproken wordt en rendement oplevert. De invulling van de vermogensbelasting verschilt per land, maar zo goed als overal mag een financiering worden afgetrokken van de belastbare waarde.

 

Nederland kent geen vermogensbelasting in de strikte betekenis van het woord, maar wel een inkomstenbelasting onder de vorm van een vermogensbelasting. De zogenaamde box 3-belasting is een heffing op spaar- en beleggingsinkomsten. Een belastingplichtige wordt geacht een forfaitair rendement te behalen op het totaal van zijn bezittingen – ook een vakantiewoning in Nederland telt mee – en wordt daarop belast. Wie een tweede verblijf van 100.000 euro bezit, moet zonder lening zo’n 1.200 euro belastingen betalen. Met een lening kan dat worden vermeden.

 

De Spaanse impuesto sobre patrimonio wordt berekend op de nettowaarde van het vastgoed – dus na aftrek van openstaande leningen – volgens tarieven die stijgen met de waarde: van 0,2 tot 2,5 procent. Doorgaans is er een vrijstelling van 700.000 euro, maar dat kan in bepaalde regio’s anders zijn.

 

2. Erfbelasting en successieplanning

 

De aankoop van een tweede verblijf in het buitenland wordt het best ook ingepast in een successieplanning. Als een Belgische inwoner overlijdt, moeten Belgische successierechten worden betaald op het wereldwijde vermogen van de overledene en dus ook op een buitenlands tweede verblijf. Van de waarde van het vastgoed wordt de openstaande schuld afgetrokken. Het kan dus interessant zijn een lening aan te gaan om latere Belgische successierechten te vermijden.

 

Of ook buitenlandse successierechten moeten worden betaald, verschilt van land tot land. Op vastgoed in Nederland door Belgen aangehouden, moeten in principe geen buitenlandse successierechten betaald worden. Maar Spanje en Frankrijk heffen wel successierechten op vastgoed op hun grondgebied. Ook daar geldt de regel dat de waarde na aftrek van een lening belast wordt.

 

De tarieven en verminderingen verschillen sterk van land tot land. In Spanje zijn er verschillen naargelang de regio. Frankrijk hanteert dan weer uitgebreide vrijstellingen en een abattement: erfenissen tussen gehuwden en wettelijke samenwoners zijn vrijgesteld en kinderen betalen geen successierechten op de eerste schijf van 100.000 euro.

De keuze om te werken met een lening past vaak in een tijdelijke vermogensplanning. Veel ouders hebben de bedoeling op termijn aan hun kinderen te schenken. In Frankrijk kan om de 15 jaar tot 100.000 euro belastingvrij geschonken worden aan de kinderen. De lening kan daarop worden afgestemd.

3. Intrestaftrek

 

Een tweede verblijf in het buitenland moet u altijd opnemen in uw jaarlijkse Belgische belastingaangifte, ook als u het altijd zelf gebruikt en nooit verhuurt. De intresten betaald op een lening kunnen dat belastbare inkomen drukken of zelfs volledig neutraliseren. De lening moet niet aan specifieke voorwaarden voldoen. Het volstaat dat de lening uitsluitend is aangegaan voor het verkrijgen of behouden van vastgoed.

 

Of en hoeveel belastingvoordeel u uit de kapitaalaflossingen kunt halen, hangt af van het feit of u nog een lening hebt lopen voor het huis of appartement waarin u woont en wanneer die lening is aangegaan. Bovendien moet de lening aan voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn dat de lening minstens tien jaar loopt en gewaarborgd is met een hypothecaire inschrijving. Het belastingvoordeel is er alleen voor woningen in de Europese Economische Ruimte (de 27 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Het maximale voordeel bedraagt 30 procent van 2.390 euro of 717 euro (exclusief gemeentebelasting).

Bron: www.spaargids.be 

Bron: www.tijd.be 

INVESTINSPAIN.BE: Uw vertrouwenspartner in België en Spanje!

Bent u ook op zoek naar een buitenverblijf aan de Costa del Sol? Check zeker onze laatste nieuwbouwprojecten! Daarnaast bieden we ook financieringsadvies en tal van andere services services.

Bovendien is INVESTINSPAIN een erkend BIV makelaar. Dit wil zeggen dat we onder het toezicht staan van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en u hierdoor als klant van extra bescherming geniet bij de aankoop van een tweede verblijf in het buitenland.

5 belangrijke voordelen van een BIV makelaar:

  1. Gereguleerde Belgische derdenrekening om uw gelden veilig te plaatsen
  2. Een BIV-makelaar dient een gereguleerde Deontologie te volgen, op straffe van uitzetting!
  3. Elke BIV-makelaar heeft een beroepsaanprakelijkheidsverzekering, ter bescherming van de consument.
  4. Elke BIV-makelaar dient zijn of haar vastgoedexpertise aan te tonen, én ook steeds op niveau te houden. Academische opleiding & vastgoed examens zijn de tools hiertoe.
  5. Lokaal kantoor in eigen land, voor contractuele zaken, info-sessies, … in ons geval hebben we kantoren in Spanje, Belgïe en Nederland.

Ontdek onze andere blogs!

Salvia

Appartement, duplex of penthouse?

februari 19, 2024
Appartement, duplex of penthouse?: in deze blog bespreken we de verschillende soorten woningen die verkrijgbaar zij ...
Lees verder
Activiteiten Malaga Gibralfaro 1 1

Activiteiten in Malaga: de must do’s i...

februari 16, 2024
Activiteiten Malaga: Malaga, een parel aan de Costa del Sol, is een stad doordrenkt van geschiedenis en met een bru ...
Lees verder
Marbella Verkozen tot absolute Europese Top Bestemming 2024

Marbella: Verkozen tot absolute Europese Top...

februari 8, 2024
Marbella, de befaamde kuststad aan de Costa del Sol, heeft zichzelf stevig gevestigd als de beste Europese bestemmi ...
Lees verder
Digital nomads Costa del Sol blog

Stijgende vraag naar woningen aan Costa del ...

februari 6, 2024
De vraag naar eigendommen van ‘digital nomads’ aan de Costa del Sol is de afgelopen jaren met 40% gegro ...
Lees verder

Laat een antwoord achter

Vergelijk aanbiedingen