geavanceerd zoeken
Uw zoekresultaten

Klimaatopwarming in Spanje is nog geen reden tot paniek

Klimaatopwarming is Spanje is letterlijk een ‘hot topic’: Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat Spanje een historische recordtemperatuur van het zeewater heeft bereikt. Hoewel de wereldwijde temperatuur inderdaad stijgt is er niet meteen paniek geboden voor mensen die in Spanje wonen of willen gaan wonen. Bovendien doet het land er ook, samen met de rest van de EU, alles aan om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Midden juli 2023 bedroeg de gemiddelde temperatuur van het Spaanse zeewater 24,6 graden celsius. De vorige records lagen volgens nationale weerdienst Aemet op 24 graden in 2015 en 23,7 graden in 2017. Hoewel dit laatste record een stuk hoger lag dan het vorige is paniek toch niet op zijn plaats. De gemiddelde temperatuur gemeten op het land geeft een iets genuanceerder beeld. Zo lag de gemiddelde temperatuur in Spanje in 2008 (de eerste metingen van Aemet) op 15 graden celsius. Veertien jaar later in 2022 lag de gemiddelde temperatuur op 15,4 graden en in 2020 en 2021 slechts op 14,7 en 14,2 graden respectievelijk:

Klimaatopwarming Spanje
Gemiddelde temperaturen in Spanje volgens Aemet

Maatregelen om klimaatopwarming in Spanje tegen te gaan

Het is dus zeker niet zo dat de temperaturen in Spanje van de ene dag op de andere ondraaglijk zouden worden, maar op lange termijn is het wel interessant om er nu al alles aan te doen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Spanje engageert zich dan ook samen met de rest van de EU voor specifieke maatregelen. We sommen er hier enkele op:

Klimaatneutraliteit tegen 2050

Spanje wilt tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dit wil niet zeggen dat het land tegen dan geen CO2 meer uitstoot, maar wel dat de CO2 dat het land kan opnemen (door bijvoorbeeld het aantal km2 bossen) minstens even groot is als de CO2 die wordt uitgestoten.

74% van de energie moet hernieuwbaar zijn tegen 2030 en 100% tegen 2050

Tegen 2030 moet 74% van de opgewekte energie komen uit hernieuwbare bronnen zoals windkracht, waterkracht, zonne-energie, … In 2050 moet alle energie uit hernieuwbare bronnen gewonnen worden.

Verbod op verbrandingsmotoren tegen 2040 om klimaatopwarming in Spanje tegen te gaan

Tegen 2040 zouden verbrandingsmotoren verboden worden. Dit zijn motoren die rijden op fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. Vanaf dan zouden alleen elektrische wagens of alternatieven zoals auto’s op waterstof nog in het land mogen rondrijden.

Opwarming klimaat Spanje
Spanje engageert zich samen met de EU tegen klimaatopwarming

Een einde brengen aan productie van fossiele brandstoffen op Spaans grondgebied tegen eind 2041

Tegen 31 december 2041, net geen twee jaar na het verbod op verbrandingsmotoren, zouden er geen fossiele brandstoffen meer geproduceerd mogen worden in Spanje.

Lage emissie-zones in grote gemeentes en steden

Alle gemeentes en steden met meer dan 50.000 inwoners krijgen voor 2023 lage emissie-zones en ook gemeentes met meer dan 20.000 inwoners die een slechte luchtkwaliteit hebben.

Concrete plannen om emissie van broeikasgassen tegen te gaan voor bedrijven

Bedrijven moeten concrete actieplannen hebben om broeikasgassen tegen te gaan.

Watertekort door klimaatopwarming in Spanje

De warme temperaturen in Spanje zijn niet het grootste probleem veroorzaakt door de klimaatopwarming. Voornamelijk de druk die lange periodes van droogte op de watervoorraden zetten is problematisch.

Watertekorten

Spanje is gevoelig voor watertekorten, zeker na lange periodes van droogte, wat een enorme druk op de landbouw zet. Ook het toerisme draagt bij tot dit probleem: de gemiddelde toerist gebruikt meer dan 5 keer meer water dan een Spanjaard. De oplossing hiervoor is het hergebruiken van water van gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties, voornamelijk in de landbouwsector. Deze oplossing is bovendien ook veruit het goedkoopst. Sinds 2021 hergebruikt Spanje bijna de helft van het water.

Kortom is Spanje door het al warmere klimaat en risico op watertekorten gevoelig aan klimaatopwarming. Het land toonde echter al aan dat het (samen met de rest van de EU) meer dan capabel is om klimaatopwarming tegen te gaan en zijn watervoorraden zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Als iedereen zijn steentje bijdraagt kan het land iedereens favoriete reisbestemming en woonplaats blijven.

Ontdek onze andere blogs:

Laat een antwoord achter

Vergelijk aanbiedingen