geavanceerd zoeken
Uw zoekresultaten

Belastingen bij het Verkopen van een Huis in Spanje

Geschatte leestijd: 10 minuten

Home » Belastingen bij het Verkopen van een Huis in Spanje

Huis verkopen belastingen Spanje: Het verkopen van een woning is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet in het buitenland waar, naast de andere wetgeving, ook de taal een struikelblok kan vormen. In deze blog leggen we de volgende zaken uit: met welke belastingen je al dan niet moet rekening houden, vrijstelling vermogensbelasting in 2023 en het berekenen vermogensbelasting.

Kosten bij de Verkoop van een Woning in Spanje in 2023

Zodra een potentiële koper gevonden is, dien je rekening te houden met diverse kosten om de verkoop succesvol af te ronden. In 2023 omvatten deze kosten drie specifieke aspecten:

1. Voorlopig Koopcontract

Dit document, in Spanje bekend als een “contrato de arras,” is weliswaar niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Dit komt doordat een voorlopig koopcontract zowel de verkoper als de koper beschermt in het geval dat een van beide partijen zich terugtrekt vóór het tekenen van het definitieve koopcontract.

Het voorlopig koopcontract bevat alle voorwaarden die tijdens de onderhandelingen tussen beide partijen zijn overeengekomen, zoals de uiteindelijke verkoopprijs, de uiterste datum voor ondertekening, de verdeling van de kosten, boetes voor contractbreuk, enz.

De kosten voor het opstellen van een voorlopig koopcontract in Spanje variëren, afhankelijk van wie verantwoordelijk is voor de opstelling ervan. Als je het contract zelf opstelt, zijn er geen kosten aan verbonden. Indien een makelaarskantoor het voor je doet, worden deze kosten meegenomen in hun verkoopcommissie. Als een advocaat dit voor je regelt, kunnen de kosten doorgaans rond de € 100 liggen.

2. Notariskosten

Dit zijn de kosten voor het opmaken van de notariële akte, inclusief de vergoeding voor de notaris zelf. Over het algemeen worden deze kosten volledig gedragen door de koper, hoewel het Burgerlijk Wetboek voorschrijft dat de verkoper verantwoordelijk is voor de kosten van de openbare verkoopakte; de koper betaalt voor de eerste en eventuele daaropvolgende kopieën.

De uiteindelijke hoogte van de notariskosten is afhankelijk van de verkoopprijs van het onroerend goed. Notariskosten, ook wel tarieven genoemd, worden gereguleerd door de overheid, en alle notarissen hanteren dezelfde tarieven voor dezelfde diensten. Voor het verlijden van de openbare verkoopakte variëren de prijzen meestal tussen de € 600 en € 875, afhankelijk van de waarde van het onroerend goed.

3. Makelaarscourtage

Indien je een makelaar hebt ingeschakeld om de verkoop van je huis in Spanje te begeleiden, dien je de bijbehorende kosten te voldoen. De hoogte van deze kosten is sterk afhankelijk van de marktomstandigheden (type vastgoed, geografische locatie, enz.) en de verkoopprijs van het onroerend goed. Over het algemeen rekent een makelaar een vooraf bepaald percentage van de uiteindelijke verkoopprijs van het onroerend goed.

Bij de verkoop van een woning in Spanje in 2023 is het van cruciaal belang om rekening te houden met deze kosten om een helder beeld te krijgen van de financiële aspecten van de transactie.

Huis verkopen belastingen Spanje

Bij het verkopen van een huis in Spanje zijn er verschillende belastingen waarmee je rekening moet houden. Huis verkopen belastingen op een rijtje:

 1. Winstbelasting (Plusvalía Municipal): Dit is een lokale belasting die wordt berekend op basis van de waardestijging van je eigendom sinds de laatste verkoop. Het tarief varieert afhankelijk van de gemeente waarin je huis zich bevindt. Zorg ervoor dat je de exacte tarieven in jouw gemeente controleert zodat je weet waaraan je je kan verwachten.
 2. Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – IRPF): Als niet-resident moet je ook inkomstenbelasting betalen over de winst die je hebt gemaakt bij de verkoop van je huis. Het tarief varieert tussen 19% en 24% van de gerealiseerde meerwaarde, afhankelijk van de hoogte van de winst.
 3. Niet-Ingezetenenbelasting (Impuesto sobre la Renta de No Residentes – IRNR): Als je geen fiscale inwoner van Spanje bent, wordt er 3% van de verkoopprijs ingehouden als voorlopige belasting. Dit kan later worden verrekend met eventuele openstaande belastingen.
 4. Vermogenswinstbelasting (Impuesto sobre el Incremento de Patrimonio de la Venta de un Inmueble – Plusvalía Municipal): Dit is een lokale belasting die wordt berekend op basis van de winst die je hebt gemaakt bij de verkoop van onroerend goed. Het tarief en de berekening variëren ook hier per gemeente.
huis verkopen belastingen

Meer over Inkomstenbelasting in Spanje

Als het gaat om het bespreken van winst en de belasting daarop in Spanje, is een veelzijdige aanpak nodig. Drie essentiële elementen spelen een rol: “complexiteit” (verbijstering), “veranderlijkheid” (barstigheid) en “onvoorspelbaarheid” (voorspelbaarheid). Laten we ons in deze concepten verdiepen om de fijne kneepjes van de winstbelasting voor het jaar 2023 volgens de Spaanse belastingdienst beter te begrijpen.

Inkomstenbelasting voor 2023 in Spanje:

 • Winsten tot € 6000: Onderworpen aan een belastingtarief van 19%.
 • Inkomsten tussen € 6000 en € 50.000: onderworpen aan een belastingtarief van 21%.
 • Inkomsten tussen € 50.000 en € 200.000: onderworpen aan een belastingtarief van 23%.
 • Inkomsten tussen € 200.000 en € 300.000: worden belast tegen een tarief van 27%.
 • Inkomsten boven € 300.000: Worden geconfronteerd met een belastingtarief van 28%.
 • Het is vermeldenswaard dat deze percentages progressief worden toegepast, waardoor een dynamische belastingstructuur ontstaat. Bijvoorbeeld, de eerste € 6000 aan winst wordt belast tegen 19%, het deel tussen € 6000 en € 50.000 wordt belast tegen 21%, enzovoort.

Uitzonderingen

Er bestaan echter bepaalde uitzonderingen om de inkomstenbelasting te verlagen bij de verkoop van onroerend goed in Spanje:

 • Als je 65 jaar of ouder bent en je hoofdverblijfplaats hebt verkocht of een lijfrente hebt afgesloten toen de verkochte woning een tweede verblijfplaats was.
 • Als u van plan bent om de opbrengst van de verkoop te herinvesteren in de aankoop van een nieuwe woning die uw hoofdverblijf zal worden.
 • In gevallen van schuldenregeling (dación en pago), waarbij het eigendom wordt teruggegeven aan de bank omdat je niet in staat bent om aan de hypotheekbetalingen te voldoen.
 • Als je een persoon bent in een situatie van ernstige afhankelijkheid of grote afhankelijkheid, in overeenstemming met de Spaanse wet ter bevordering van persoonlijke autonomie en zorg voor mensen in een situatie van afhankelijkheid.
 • Als de aankoop van het onroerend goed plaatsvond tussen 12/05/2012 en 31/12/2012, in welk geval je recht hebt op een vrijstelling van 50% op de gerealiseerde meerwaarde.

Vrijstelling van Vermogensbelasting in 2023

Spanje heeft enkele vrijstellingen van vermogensbelasting die in 2023 van toepassing kunnen zijn bij huis verkopen belastingen:

 1. Vrijstelling voor de eigen woning: Als je je huis als hoofdverblijfplaats hebt gebruikt en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vermogensbelasting. Dit kan variëren afhankelijk van de regio waar je eigendom zich bevindt.
 2. Vrijstelling voor kleine bedragen: In sommige regio’s van Spanje geldt er een vrijstelling voor kleine bedragen, waardoor je mogelijk geen vermogensbelasting hoeft te betalen als je vermogen onder een bepaalde drempel ligt.

Het Berekenen van de Vermogensbelasting

De vermogensbelasting in Spanje wordt berekend op basis van de waarde van al je bezittingen, inclusief onroerend goed, bankrekeningen, investeringen en andere activa. Hier zijn enkele stappen om de vermogensbelasting te berekenen bij huis verkopen belastingen:

 1. Maak een lijst van al je bezittingen: Verzamel informatie over de waarde van je onroerend goed, bankrekeningen, aandelen, obligaties en andere activa.
 2. Bepaal de toepasselijke vrijstellingen: Controleer of je in aanmerking komt voor eventuele vrijstellingen op basis van je persoonlijke situatie en de regio waarin je eigendom zich bevindt.
 3. Bereken de belastbare basis: Trek de vrijstellingen af van de totale waarde van je bezittingen om de belastbare basis te bepalen.
 4. Bepaal het tarief: Het tarief varieert afhankelijk van de waarde van de belastbare basis en de regio. Raadpleeg de belastingautoriteiten of een belastingadviseur voor de exacte tarieven.
 5. Bereken de vermogensbelasting: Vermenigvuldig de belastbare basis met het toepasselijke tarief om de vermogensbelasting te berekenen.

Het is belangrijk om te onthouden dat belastingwetten en tarieven in Spanje kunnen veranderen, dus het is raadzaam om altijd up-to-date informatie te raadplegen over huis verkopen belastingen en indien nodig professioneel advies in te winnen (dit wordt aangeraden om niet voor verrassingen te komen staan aangezien de berekening van de vermogensbelasting niet eenvoudig is). Het verkopen van onroerend goed in Spanje kan een uitdagende taak zijn, maar met de juiste kennis en begeleiding kun je ervoor zorgen dat je fiscaal in overeenstemming bent met de Spaanse wetgeving.

FAQ

1. Hoeveel belasting betaal je bij verkoop huis in Spanje?

Als je van plan bent een huis in Spanje te kopen, is belasting betalen misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar het is belangrijk om de belastingregels te kennen, voordat je overgaat tot de aankoop. De belastingdienst van Spanje, Hacienda, heeft een speciaal belastingtarief voor mensen die een huis verkopen. Er zijn twee belastingen die betrekking hebben op de verkoop van een huis: een kapitaalverkrijgingsbelasting en een verhuurbelasting, afhankelijk van de bestemming van het verkochte huis en de periode waarover het is verhuurd. Als je een huis verkoopt, zal je meestal een kapitaalverkrijgingsbelasting betaal, en deze bedraagt één procent van de verkoopprijs. Als de verkoper de woning heeft verhuurd, kan hij ook verplicht zijn een verhuurbelasting te betalen. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze voortgaan tot 19%, en de belastingtarieven kunnen verschillen, afhankelijk van de autonome regio waarin je woning gelegen is. Als je bij de verkoop van een huis belasting moet betalen, is het belangrijk om de juiste gegevens over je belastingpositie te krijgen, voordat je overgaat tot de verkoop.

2. Hoe hoog is de vermogensbelasting in Spanje?

In Spanje wordt vermogensbelasting geheven op eigendommen en inboedels. De belasting bedraagt 0,2% tot 0,3% van de waarde van uw bezit, met een maximumtarief van 2,5%. Het tarief hangt af van het jaar van aankoop en de waarde van de eigendom. Er zijn ook verschillende uitzonderingen op vermogensbelasting. Mensen met een laag inkomen, voor wie de waarde van hun bezit lager is dan € 43.253, worden bijvoorbeeld vrijgesteld. Familieleden die afhankelijk zijn van vermogensbelastingsplichtigen ontvangen tevens een tariefkorting op de belasting. Hoewel de vermogensbelasting in Spanje lager is dan in andere Europese landen, is het belangrijk om te weten welk tarief voor jou van toepassing is.

3. Welke belastingen en kosten komen kijken bij het verkopen van een huis in Spanje in 2023?

Als u van plan bent om in 2023 een huis in Spanje te verkopen, heeft u waarschijnlijk veel vragen over welke belastingen en kosten bij de transactie komen kijken. Er zijn een aantal belangrijke factoren die u in gedachten moet houden als het gaat om het verkopen van een huis in Spanje. Ten eerste worden potentiële verkopers in Spanje geconfronteerd met een belastingheffing wanneer ze hun woning verkopen. Deze heffing, die de Spaanse overheid heeft ingesteld, is afhankelijk van de staat waarin de eigenaar zich bevindt en kan variëren van 4-13%. Verder zijn er andere kosten, zoals kosten voor advocaten, notariskosten, overdrachtbelasting, registratierechten en kosten voor zowel de verkoper als de koper die kunnen variëren afhankelijk van de staat waarin de transactie plaatsvindt. Daarnaast kunnen er ook kosten voor het afsluiten van de hypotheek komen kijken als je de verkoop van je woning financiert met een hypotheek. Al met al is het verstandig om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de verschillende belastingen en vergoedingen in Spanje voordat je je huis gaat verkopen om er zeker van te zijn dat de transactie soepel en economisch verantwoord verloopt.

4. Welke belastingen gelden bij de verkoop van onroerend goed in Spanje voor niet-ingezetenen?

Als je als niet-ingezetene in Spanje een onroerend goed wilt verkopen, moet je rekening houden met verschillende belastingen. Ten eerste betaal je een overdrachtsbelasting, waarvan het tarief de afgelopen jaren is verhoogd. Ten tweede ben je onderworpen aan de overdrachtsbelasting na verkoop van de woning, waarbij de tarieven tussen 8% en 11% variëren, afhankelijk van de autonomie. Daarnaast moet je ook een kapitaalwinstbelasting betalen bij de verkoop van onroerend goed. Dit tarief is afhankelijk van het bedrag dat wordt geïnd. Tenslotte is er nog een belasting op het vermogen in Spanje, waarvan het tarief variëert tussen 0,2% en 2,5%.

Meer weten over vastgoed in Spanje?:

Laat een antwoord achter

Vergelijk aanbiedingen